Quick Job Search

Jobs:

Advanced search

CILIP
Mi5Mi62018
Information Professional

The best Temporary Jobs for Librarians and Information Professionals

Chief Executive and Librarian / Prif Weithredwr a Llyfrgellydd

Employer: National Library of Wales / Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru’n
Location: Aberystwyth
Salary: Up to £92,025 / Hyd at £92,025
Published Date: 16 Oct 2018
Status: Permanent, full time / Parhaol, llawn amser
Ref: NLW1610

Job Description

An unique and exciting role of fundamental importance to Wales.

The National Library of Wales is one of the world’s great libraries. We are seeking to appoint a new Chief Executive and Librarian who will provide inspiring and dynamic leadership in taking forward our plans to develop the use of our collections and services, both traditional and digital, by the widest possible audience.

As Chief Executive and Librarian, you will have an outstanding record of management and leadership in relevant private or public sectors. Together with a strong appreciation of the issues facing libraries in the future, you should demonstrate a strong empathy with the Library’s vision and will be able to work within a challenging political and financial environment.

The National Library of Wales is a thoroughly bilingual institution, the majority of its key internal processes and external relationships are conducted through the medium of Welsh.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Rôl unigryw a chyffrous o bwysigrwydd hanfodol i Gymru.

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru’n un o lyfrgelloedd mawr y byd. Bwriadwn benodi Prif Weithredwr a Llyfrgellydd newydd a fydd yn cynnig arweinyddiaeth ysbrydoledig a dynamig i barhau a’n cynlluniau i ddatblygu’r defnydd o’n casgliadau a’n gwasanaethau, traddodiadol a digidol, gan y gynulleidfa ehangaf posibl.

Fel Prif Weithredwr a Llyfrgellydd, bydd gennych record arbennig o reoli ac arwain mewn sectorau preifat neu gyhoeddus perthnasol. Yn ogystal â gwerthfawrogi’r materion sy’n wynebu llyfrgelloedd yn y dyfodol, dylech ddangos empathi cryf tuag at weledigaeth y Llyfrgell a gallu gweithio o fewn amgylchedd gwleidyddol ac ariannol heriol.

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru’n sefydliad cwbl ddwyieithog, ac mae’r rhan fwyaf o’i phrosesau mewnol a’i chysylltiadau allanol yn digwydd trwy gyfrwng y Gymraeg.

 

Contact

For further information regarding the role and details of how to apply, please refer to our website via the Apply button below or contact: Annwen Isaac, Human Resources Manager +44 (0) 1970 632577 Email: annwen.isaac@llyfrgell.cymru

Applications should arrive no later than 2.00 pm on 16 November 2018.

------------------------------------------------------------------------------------

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd a sut i wneud cais, ewch i’n gwefan neu cysylltwch â: Annwen Isaac, Rheolwr Adnoddau Dynol +44 (0) 1970 632577, ebost: annwen.isaac@llyfrgell.cymru  

Dylid anfon ceisiadau fan bellaf erbyn 2.00 o’r gloch, 16 Tachwedd 2018. 

Quick Job Search

Search again

Featured Jobs

Resource Centre Manager

Location:
Rickmansworth, Hertfordshire
Salary:
Competitive

Senior Schools Services Officer

Location:
Negotiable – travel throughout Cumbria is required
Salary:
£29,909 – £30,756

Graduate Library Trainee (x2 posts)

Location:
London (Warburg Institute)
Salary:
£20,668 per annum

Business and Performance Manager

Location:
Westminster, London
Salary:
£32,592 - £38,766